Řidičské opravnění "B"

VÝUKA A VÝCVIK ŽADATELE K ZÍSKÁNÍ ŘIDIČSKÉHO OPRÁVNĚNÍ SKUPINY „B“

 1. PŘIHLÁSIT SE DO KURZU A SPLNIT PODMÍNKY
  - ke dni ukončení výuky a výcviku dosáhnout předepsaný věk 18 let
  - nemít zákaz v řízení motorových vozidel
  - zdravotní způsobilost - doložit písemně na FORMULÁŘI od praktického lékaře (ne - starší tří měsíců)
  - předat vyplněnou ŽÁDOST O PŘIJETÍ K VÝUCE A VÝCVIKU
  - předložit občanský průkaz
 2. PRAVIDLA PROVOZU
  - seznámení s pravidly provozu zák. 361/2000 Sb. (povinnost všech jak se chovat v silničním provozu)
  - dopravní značky
  - křižovatky
 3. TEORIE JÍZDY
  - technika ovládání vozidla
  TEORIE ZÁSAD BEZPEČNÉ JÍZDY
  -jak bezpečně ovládat vozidlo v provozu
 4. ZDRAVOTNICKÁ PŘÍPRAVA
  - život zachraňující úkony
  - jak se zachovat při dopravní nehodě
 5. PRAKTICKÉ OVLÁDÁNÍ VOZIDLA
  - teorie jízdy v praxi
  - naučit se ovládat vozidlo
  - volant, pedály, řadicí páka + ostatní ovládací prvky
  - rozjíždění, zastavení, otáčení, couvání, parkování
  - odhad rozměrů a vzdáleností
 6. PRAKTICKÝ VÝCVIK ŘÍZENÍ VOZIDLA V PROVOZU
  - nutnost zvládnutí předchozích dovedností při jízdě v provozu
  - sledovat provoz, předvídat, správně vyhodnotit situaci a dodržet pravidla provozu
 7. ZKOUŠKA
  - provádí zkušební komisař obce s rozšířenou působností v Jaroměři
  - 1. test minimálně 43 bodů z 50, pokud neprospějete ze zkoušky nemůžete pokračovat
  - 2. kontrola vozidla před jízdou
        jízda minimálně 30 min.
  - opakovanou zkoušku složit nejpozději do 6-ti měsíců od první, jinak musíte opakovat výuku a výcvik